Управління оборонної роботи,

забезпечення законності та правопорядку

 

юридична адреса: майдан Незалежності, 2, місто Суми, 40000

фактичне розташування: вулиця Першотравнева, 29, місто Суми, 40000

тел. (0542) 70-13-53
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.15;
п’ятниця – з 8.00 до 16.00;
обідня перерва – з 12.00 до 13.00;
вихідні дні: субота, неділя.

Правила внутрішнього трудового розпорядку

      

 Оновлено 16.01.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

зборами трудового колективу

 

(протокол зборів

від 25  листопада 2016 року № 5)

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

Сумської обласної державної адміністрації

        

І. Загальні положення

 

 1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської обласної державної адміністрації (далі – управління), режим роботи, умови перебування державних службовців та інших категорій працівників управління (далі – працівники) в управлінні та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

 2. Службова дисципліна в управлінні ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

 3. Правила внутрішнього службового розпорядку в управлінні затверджуються загальними зборами трудового колективу за поданням начальника управління і уповноваженого представника трудового колективу управління на основі  Типових правил.

 4. Правила внутрішнього службового розпорядку доводяться до відома всіх працівників, які у ньому працюють, під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в управлінні

 

 1. Працівники повинні дотримуватись вимог етичної поведінки, принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

 3. Під час виконання своїх посадових обов’язків працівники повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

 4.  Під час виконання своїх посадових обов’язків працівники повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

5. Важливим компонентом іміджу управління є зовнішній вигляд його працівників.  Члени трудового колективу  мають дотримуватися ділового етикету. Одяг та взуття мають бути охайними.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку працівників

 

 1. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень.

 2. В управлінні  встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 60 хвилин. Перерва не включається у робочий час і працівник може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

3. Початок і закінчення роботи працівників управління та перерва для відпочинку і харчування встановлюються:

 

Понеділок – четвер

П’ятниця

Початок робочого дня

8 год. 00 хв.

8 год. 00 хв.

Перерва для відпочинку і харчування:

-         початок

-         закінчення

 

 

12 год. 00 хв.

13 год. 00 хв.

 

 

12 год. 00 хв.

13 год. 00 хв.

Закінчення робочого дня

17 год. 15 хв.

16 год. 00 хв.

 

 

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

Ця норма поширюється на випадки перенесення в установленому порядку передсвяткового дня на інший день тижня з метою об’єднання днів відпочинку.

 5. Забороняється відволікати працівників від виконання їх посадових обов’язків.

 6. Облік робочого часу у державному органі здійснюється в табелі обліку використання робочого часу працівниками управління.

Керівники самостійних структурних підрозділів забезпечують облік робочого часу працівників управління. Інформацію про вихід на роботу та причини відсутності працівників структурного підрозділу щоденно до                      9 год. 00 хв. збирає працівник, який згідно посадових обов`язків веде табель обліку робочого часу. На підставі цієї інформації зазначений працівник  до            25 числа кожного місяця подає його до бухгалтерської служби для нарахування заробітної плати.

 7. Вихід працівника за межі адміністративної будівлі управління у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. В управлінні ведеться журнал реєстрації місцевих відряджень.

У разі якщо у день вибуття та прибуття з відрядження, у іншу місцевість, до закінчення робочого дня залишається більше 4-х годин, працівник зобов’язаний погодити з керівником структурного підрозділу свій режим роботи у цей день.

 

 

ІV. Порядок повідомлення працівником про свою відсутність

 

 1. Працівник повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

 2. У разі недотримання працівником вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

 3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я начальника управління щодо причин своєї відсутності.

 

V. Перебування працівників в управлінні у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

 1. Для виконання невідкладних завдань працівник може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом начальника, про який повідомляється уповноваженого представника трудового колективу управління, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

 Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника не повинна перевищувати 4 години протягом 2 днів поспіль і 120 годин на рік.

 2. Начальник управління за потреби може залучати працівників до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

  Чергування працівників після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом оборонної роботи та з управління персоналом і затверджується наказом  начальника управління.

Працівникам, які здійснюватимуть чергування у вихідні та святкові дні протягом місяця за їх заявою надається день відпочинку.

3. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом оборонної роботи та з управління персоналом начальнику управління для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

 4. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня в управлінні запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

 За роботу в зазначені дні (час) працівникам надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за їх заявами.

 5. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

  Підтвердженням може слугувати підпис працівника (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

 2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівників шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на власному веб-розділі офіційного веб-порталу місцевих органів виконавчої влади Сумської області.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та

 протипожежної безпеки

 

 1. Начальник управління зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

  Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником органу державної влади покладені відповідні функції в управлінні.

 2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

 3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

 4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в управлінні відповідає начальник управління та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIII. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна

 

 1. Працівник  зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду виконати усі доручення, що були йому надані керівництвом (термін виконання яких закінчується не пізніше наступного дня після дати звільнення), передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення в управлінні особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою управління, начальником відділу оборонної роботи та з управління персоналом та особою, яка звільняється.

 Один примірник акта видається працівнику, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до його особової справи.

IХ. Прикінцеві положення

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення працівника до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються начальником управління,  а у випадках, передбачених чинним законодавством  - спільно або за згодою з уповноваженим представником трудового колективу.

 3. Правила внутрішнього службового розпорядку доводяться до усіх працівників  управління під розпис, розміщуються на дошці оголошень та на власному веб-розділі офіційного веб-порталу місцевих органів виконавчої влади Сумської області.

Правила внутрішнього службового розпорядку набирають чинності з наступного дня після їх затвердження та діють до затвердження нових. Положення правил внутрішнього службового поширюються і є обов'язковими для всіх працівників управління.

Начальник управління взаємодії з правоохоронними   органами    та оборонної роботи Сумської обласної державної  адміністрації

 

 

 

М.М.Криворотенко

Уповноважений     представник трудового колективу управління взаємодії   з     правоохоронними   органами    та оборонної роботи Сумської обласної державної  адміністрації

 

 

 

 

Ю.В.Калітіна